Hizmet Verilen Kurum Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü
İşin Tanımı Proje, Bakanlık personelinin ve vatandaşın HBS ile veri girişi yapılmış mevzuatı farklı kriterlere göre sorgulaması ve görüntülemesi amacıyla yapılmıştır. Bakanlık personelinin ayrıca hukuki konuları tartışmasını sağlayan forumlar, personel memnuniyeti için anketler ve genel müdürlük mutemetlik servisine iletilmek üzere vekalet ücreti bilgilerinin girilebildiği ekranlar sisteme dahil edilmiştir.
Kullanılan Veritabanı Oracle 11G
Kullanılan Ürünler Oracle JDeveloper, Oracle Internet Application Server, OC4J
Projenin Durumu Sistem tamamlanmış ve uygulamaya alınmıştır.