Hizmet Verilen Kurum Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü
İşin Tanımı Proje, Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'nde kullanılan İç Borç, Dış Borç ve Alacak Yönetimi sistemlerinin web ortamında ve çok katmanlı mimaride çalışabilecek bütünleşik bir borç yönetim sistemi haline getirilmesi amacı ile başlatılmıştır. Sistem, uygulama sunucuları ve veri tabanı sunucusu katmanlarından oluşmuş olup, ayrık kodlara sahip borç ve alacak sistemleri tek bir kod altyapısında entegre edilmiştir.
Kullanılan Veritabanı Oracle 8i
Kullanılan Ürünler Designer/2000, PowerBuilder, Sysbase Enterprise Application Server
Projenin Durumu Sistem tamamlanmış ve uygulamaya alınmıştır.