Hizmet Verilen Kurum Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü
İşin Tanımı Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği'ne bağlı birimlerin dava ve evrak takibi amacı ile hazırlanmış bir projedir. Sistem, davaların başından sonuna kadar bütün aşamalarının izlenmesini sağlar. Ayrıca davalara ilişkin evrak, arşiv, avukat, masraf bilgileri sistemde tutularak, bu bilgilere ilişkin istatistikler ve dökümler sistemden alınabilir. Tamamıyla web tabanlı, J2EE teknolojisinde ve merkezi sistem ile gerçekleştirilmiştir.
Kullanılan Veritabanı Oracle 11G
Kullanılan Ürünler Oracle JDeveloper, Oracle Internet Application Server, OC4J
Projenin Durumu Sistem tamamlanmış ve uygulamaya alınmıştır. Yeni ihtiyaçlar doğrultusunda Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS), Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ve Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile gerekli entegrasyonlar yapılmıştır.