Hizmet Verilen Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
İşin Tanımı Proje, Karayolları Genel Müdürlüğünün çeşitli birimlerinin otomasyonu için geliştirilmiştir. Kapsam dahilinde olan ve birbiriyle entegre çalışan alt sistemler şunlardır:

 • Personel Sistemi
 • Bordro Sistemi
 • Bütçe Sistemi
 • Satınalma Sistemi
 • İhale takip ve Proje İzleme Sistemi
 • İkmal Stok Sistemi
 • Makine İşletme ve Maliyet Sitemi
 • Atölye İşletme ve Maliyet Sistemi
 • Ulaşım Maliyetleri Sistemi
 • Lojman Takip Sistemi
 • Randevu Takip Sistemi
 • Ziyaretçi Takip Sistemi
 • İşletmeler Protokol ve Gelir Takip Sistemi (GETAP)
 • Yol Durumu Sistemi
 • Arıza Takip Sistemi
 • Geçiş İhlalleri Sorgulama Sistemi
Dış Birimlerle Yapılan Entegrasyonlar
 • Kimlik Paylaşım Sistemi Entegrasyonu
 • Gelir İdaresi Başkanlığı Entegrasyonu
 • Emniyet Plaka Sorgulama Entegrasyonu
 • SGK HITAP Projesi Entegrasyonu
 • Ulaştırma Bakanlığı YBS Projesi Entegrasyonu
Kullanılan Veritabanı Oracle 11G
Kullanılan Ürünler Visual Studio, ASP.NET Framework
Projenin Durumu Sistem tamamlanmış ve uygulamaya alınmıştır. Bakım hizmetleri halen devam etmektedir.