Hizmet Verilen Kurum Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İşin Tanımı Sistem, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG), Orta Öğretim Kurumları, Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk, Polis Koleji, Özel Okullar, Açıköğretim kurumları, Sürücü Kursları ve protokol sınavları gibi sınavların gerçekleştirmesi ve değerlendirilmesini sağlar. Sistem, adayların başvuru bilgilerinin alınarak kontrol edilmesi, adayların sınava gireceği binaların belirlenmesi ve buna ilişkin evrakların basılması, aday cevaplarının sisteme aktarılarak puanlama ve değerlendirme yapılması, puan bilgilerine dayanılarak yerleştirme işlemlerinin yapılması ve sınav sonuç belgelerinin basılması aşamalarından oluşur. Sınav değerlendirmenin çok hassas olması nedeniyle geliştirilmiş olan çok sayıda kontrol prosedürü kullanılarak her aşamanın hatasız olarak tamamlanması sağlanır.
Kullanılan Veritabanı Oracle 11G
Kullanılan Ürünler Oracle Forms/Oracle Reports
Projenin Durumu 2002 yılından beri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmış sınavların hepsi SUDESİS kullanılarak yapılmıştır. Değişen ihtiyaçlar doğrultusunda çıkan yeni gereksinimleri karşılamak adına sistem üzerindeki bakım çalışmaları halen devam etmektedir.