Hizmet Verilen Kurum T.C. Danıştay Başkanlığı
İşin Tanımı Proje, Danıştay Başkanlığı'nın çeşitli birimlerinin otomasyonu için geliştirilmiştir. Kapsam dahilinde olan ve birbiriyle entegre çalışan alt sistemler şunlardır:

 • Personel Sistemi
 • Bordro Sistemi
 • Bütçe Sistemi
 • Demirbaş Sistemi
 • Araç Parkı Sistemi
 • Dava Takip Sistemi
 • Karar Bilgi Sistemi
 • Lojman ve Kamp Takip Sistemi
 • Kütüphane Sistemi
 • Emsal Karar Sistemi
 • Genel Evrak Sistemi
Kullanılan Veritabanı Oracle 11G
Kullanılan Ürünler Oracle Designer, Oracle Forms/Oracle Reports, Oracle JDeveloper, Oracle Internet Application Server, OC4J
Projenin Durumu Proje tamamlanmış olup, bakım ve güncelleme hizmetlerine 2011 Aralık ayına kadar devam edilmiştir.