Hizmet Verilen Kurum Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü
İşin Tanımı Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü'ne bağlı genel müdürlük birimlerinin işlerinin takibi amacı ile hazırlanmış bir projedir. Kapsam dahilinde olan ve birbiriyle entegre çalışan alt sistemler şunlardır:

 • Personel Sistemi
 • Evrak - İdari Davalar
 • Hazine Temyiz
 • Donatım Destek
 • Mutemetlik ve Tahakkuk
 • Limit Fazlası Avukatlık Ücreti
 • Bütçe
 • Kütüphane
 • İlama Bağlı Borçlar
 • Dava İstatistik
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Dosya Takip Sistemi
 • Anayasa Mahkemesi Dosya Takip Sistemi
 • Vekalet Ücreti Ödeme Bordrosu
 • Personel Alımı için Sınav
Kullanılan Veritabanı Oracle 11G
Kullanılan Ürünler Oracle Forms/Oracle Reports, Oracle Weblogic Server
Projenin Durumu Sistem tamamlanmış ve uygulamaya alınmıştır. Yeni ihtiyaçlar doğrultusunda Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS), Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS), Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ve ÖSYM'nin sunduğu webservislerle ile gerekli entegrasyonlar yapılmıştır.