Hizmet Verilen Kurum Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İşin Tanımı Firmamız tarafından gerçekleştirilen Sınav Uygulama ve Değerlendrime Sistemi'ne (SUDESİS) entegre olarak çalışan soru bankası, yapılan sınavlarda kullanılan soruların hazırlanması, seçimi, kitapçıkların oluşturulması aşamalarını desteklemek amacı ile hazırlanmıştır
Kullanılan Veritabanı Oracle 9i
Kullanılan Ürünler Oracle Forms/Oracle Reports
Projenin Durumu Sistem tamamlanmış ve uygulamaya alınmıştır.