Hizmet Verilen Kurum Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü
İşin Tanımı Proje, Deloitte&Touche firmasının önderliğinde gerçekleştirilmiş olup firmamızın görevi yazılımların geliştirilmesidir. Proje 3 temel bölümden oluşmaktadır:

Birinci aşama; Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'ne Bağlı olan Devlet Borçları Saymanlığı'nda yürütülen Nakit ve Tahakkuk Bazlı Muhasebe Sistemleri'ni otomasyona geçirmektir. Bu amaçla ‘Oracle Applications’ yazılımının içinde yer alan Genel Muhasebe Sistemi kurulumu yapılmış, üzerinde kod değişiklikleri, yeni modül ve rapor eklemeleri yapılarak kurumun bünyesine uygun hale getirilmiştir.

İkinci aşama; Hazinenin devirli, garantili krediler vb. nedenlerle genel ve katma bütçeli kurumlardan doğan alacaklarının izlenmesi için hazırlanan Alacak Yönetimi Bilgi Sistemi'dir. Sistem, alacağın doğmasından, ödemelerin tamamlanmasına kadar bütün aşamalara destek verecek şekilde hazırlanmıştır.

Son aşama; Hazine Müsteşarlığı bünyesinde geliştirilmiş ve kullanımda olan Dış Borç ve İç Borç izleme sistemleri ile yeni geliştirilen Alacak Yönetimi Bilgi Sistemi'nin, kurulan Muhasebe Sistemi ile entegrasyonunun sağlanmasıdır. Bu amaçla şu anki mevcut sistemler dışında ileride oluşturulabilecek yeni sistemlerle de kullanımı mümkün olan bir Muhasebe Arabirimi gerçekleştirilmiştir. Arabirimin özelliği kullanıcı tarafından kaynak ve hedef sistemlerin ve bu sistemlerdeki hangi verilerin muhasebe sisteminde hangi hesaplara, ne zaman ve nasıl aktarılacağının tanımlanabilir olmasıdır.
Kullanılan Veritabanı Oracle 8i
Kullanılan Ürünler Designer/2000, Developer/2000, PowerBuilder
Projenin Durumu Sistem tamamlanmış ve uygulamaya alınmıştır.