Hizmet Verilen Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı
İşin Tanımı Proje, Karayolları Genel Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın kalite yönetim süreçlerini yönetmek için gerçekleştirilmiştir. Koç Sistem A.Ş. firması önderliğinde gerçekleştirilen projenin yazılım geliştirme aşaması firmamız sorumluluğunda gerçekleştirilmiştir. Sistem aşağıdaki alt başlıklardan oluşmaktadır:

 • Deney
 • Proje
 • Birim Fiyat
 • Satınalma
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim
 • Kalite
  • Doküman Hazırlama
  • İç Tetkik
  • Anketler
  • Kayıtların Kontrolü
  • Yönetimin Gözden Geçirmesi
  • Düzeltici Önleyici Faaliyetler
 • Cihaz ve Kalibrasyon
 • Toplantı
Kullanılan Veritabanı Oracle 11G
Kullanılan Ürünler Visual Studio, ASP.NET Framework
Projenin Durumu Sistem tamamlanmış ve uygulamaya alınmıştır.